Ultraviyole Su Dezenfeksiyonu​
UV su dezenfeksiyonu, Ultraviyole Su Dezenfeksiyonu​,

Ultraviyole Su Dezenfeksiyonu​

ULTRAVİYOLE IŞINLARI İLE SULARIN DEZENFEKSİYONU

UV su dezenfeksiyonu

Ultraviyole Su Dezenfeksiyonu​ Hızla artan dünya nüfusu ve çevre kirliliği, temiz su eldesini giderek güçleştirmektedir. Sunulan  bildiride, ultraviyole ışınları kullanılarak suların dezenfekte edilmesi işlemi anlatılmaktadır.

Dezenfeksiyon, sularda bulunan ve hızla çoğalabilen; insan, hayvan ve hatta bitki sağlığı açısından sakıncalar teşkil eden virüsler dahil tüm patojen mikroorganizmaların (bakteriler, sporlar, parazitler) yok edilmesi veya üreme imkanlarının sona erdirilmesi olarak tanımlanabilir.

UV teknolojisi ile dezenfeksiyon, 254 nm dalgaboylu UV-C ışınları kullanılarak sağlanır. Bu ışınlar mikroorganizmalar ile temas ettiklerinde, DNA’larına “fotooksidasyon” yoluyla hasar vermektedir. DNA’sı tahrip olan canlının üreme dahil tüm hücre faaliyetleri durur ve hücre ölümü gerçekleşir.

UV dezenfeksiyonu için geliştirilmiş cihazlar, 254 nm dalgaboylu UV ışınları üreten özel UV lambalarla donatılmıştır. Dezenfekte edilecek su bu cihaz içinden akarken yoğun şekilde UV ışınlarına maruz kalmakta, su içindeki mikroorganizmalar etkisiz hale gelmektedir. UV cihazlarının seçiminde, dezenfekte edilecek suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ile anlık su debisi en önemli parametrelerdir.

Doğru tasarlanmış ve kapasitesi uygun bir UV cihazı, montaj noktası da uygun belirlenmiş ise, istenmeyen yan etkiler oluşturmadan güvenli bir su dezenfeksiyonu sağlayabilmektedir. Cihazda  kullanıcıyı zamanında uyaran ölçüm/kontrol donanımları bulunmalıdır. Verimin devamlılığı için gereken bakımlar yapılmalı, ömrünü tamamlayan UV lambalar zamanında yenilenmelidir.

Ultraviyole Su Dezenfeksiyonu​

UV su dezenfeksiyonu

UV su dezenfeksiyonu, Ultraviyole Su Dezenfeksiyonu​,

Ultraviyole Su Dezenfeksiyonu​

UV su dezenfeksiyonu

UV-C ışınlarının dezenfektan etkisini su arıtımında kullanmaya yönelik çalışmalar 19. yy sonlarına dayanır. İhtiyaç duyulan UV-C ışınlarını sentetik olarak üreten civa buharlı UV lambalar 20. yy başlarında keşfedilmiş ve dünyanın ilk UV su dezenfeksiyon sistemi 1910 yılında Marsilya – Fransa’daki arıtma tesisinde devreye alınmıştır.

Fakat birkaç yıllık işletmeden sonra uygulama durdurulmuş, yerine daha kolay ve ucuz olması nedeniyle klorlama uygulaması getirilmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte UV lambalar daha etkili ve ekonomik hale gelmiş, her kapasitede UV dezenfeksiyon cihazları üretilebilmiştir. 1950’li yıllardan itibaren UV ışınları ile su dezenfeksiyonu hızla yaygınlaşmış ve günümüzde standart ve güvenilir bir uygulama halini almıştır.

Kaynak

IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ –  Tüm Ayrıntıları için Tıklayınız.

Ultraviyole Su Dezenfeksiyonu​ - UVC Premium Mühendislik

UV-C ışınlarının dezenfektan etkisini su arıtımında kullanmaya yönelik çalışmalar 19. yy sonlarına dayanır. Ultraviyole Su Dezenfeksiyonu , UV su dezenfeksiyonu

Kurs Sağlayıcı: Organization

Editörün değerlendirmesi:
5

This Post Has One Comment

  1. Ömer Torun

    Mikroplar uv ye karşı kendilerini koruyacak bir şey geliştirebilir mı? Bunu araştırmışlar mı?

Bir cevap yazın